2012; 13 (24)

 1. 2012;13(24)Kovačević A. [et al.] -Što je centralni gigantocelularni granulom čeljusti
 2. Cindrić M. [et al.] – Okluzijska udlaga u terapiji temporomandibularnih poremećaja
 3. Zenko M. [et al.]- Magnetska rezonancija i dijagnostika poremećaja čeljusnog zgloba
 4. Bergman L . [et al.] – 2012;13(24)Inlay mostovi
 5. Delija B. [et al.]- Okluzalna trauma
 6. Delija B. [et al.]- Implantološka terapija kod pacijenata s parodontitisom
 7. Dukić W. – Straumann Roxolid®- 3,3 mm implantat od titana i cirkona
 8. Katalinić I. [et al.] – Terapija horizontalne insuficijencije koštanog grebena ekspanzijskim tehnikama
 9. Mudrinić I. [et al.]- Autotransplantacija zuba
 10. Perković I. [et al.]- Trajna idiopatska bol u području lica i atipična odontalgija
 11. Komar K. [et al.] – Pušenje kao faktor rizika kod ugradnje dentalnih implantata
 12. Krhen P [at al.] – Materijali za funkcijske otiske u mobilnoj protetici i njihova primjena
 13. Radić T. [et al.] – Wax up i mock up u fiksnoprotetskoj terapiji
 14. Bucić M. [et al.]- Oralni lihen ruber vs. lihenoidna reakcija
 15. Romić Knežević M. [et al.] – Temporomandibularni poremećaji, 2. dio
 16. Par M. [et al.] – Izrada direktnog estetskog kompozitnog nadomjeska uporabom silikonskog ključa i polikromatske višeslojne tehnike – prikaz slučaja
 17. Medvedec Mikić I. [et al.] – Diferencijalna dijagnostika bolesti pulpe i periapeksa
 18. Znaor A. [et al.] – Klinička upotreba apeksnih lokatora
 19. Rukavina M. [et al.]- Primjena hijaluronske kiseline u dentalnoj medicini
 20. Berislavić L . [et al.] – Karcinom usne šupljine
 21. Perić M. [et al.] – Oralne manifestacije spolno prenosivih bolesti
 22. Milardović Ortolan S. [et al.]- Klinički i laboratorijski tijek izrade staklokeramičke krunice

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *