2003; 5 (8-9)

 1. 2003;5(8)Kuna T. – Ciste čeljusti, mekih tkiva usne šupljine i okolnih područja
 2. Negovetić Mandić V. [et al.] – Estetski intrakanalni kolčići
 3. Matošević D. – Etiologija i terapija preranog gubitka mliječnih zubi
 4. Roguljić M. – Genska terapija
 5. Libert P. [et al.] – Hiperplazija gingive
 6. Gabrić D. – Incontinentia pigmenti
 7. Glavina D. – Izbjeljivanje zubi
 8. Vuletić L. – Kako do dijagnoze Sjögrenova sindroma
 9. Ileš D. – Kompozitni inlay izrađen u ambulanti (chair side inlay)
 10. Borčić I. [et al.] – Morfološke anomalije trajnih zuba
 11. Kneznović Zlatarić D. – Neplemenite slitine- materijal izbora u mobilnoj stomatološkoj protetici
 12. Pavelić B. – Osnove o materijalima za ispune koje bi zaista morali znati
 13.  Marotti M.- Osnove radiologije za stomatologe
 14. Blažeković A. – Osnove šivanja i vrste šavova u stomatologiji
 15. Bago I. – Parodontna bolest u postmenopauzi
 16.  Lisko D. – Parodontološki aspekti okluzije I.
 17.  Rizvan G.- Planiranje elemenata djelomične proteze prema razmještaju uporišnih zubi u čeljusti
 18.  Čelebić A. – Pogreške određivanja horizontalne relacije prilikom izrade potpunih proteza
 19. Macan D. – Primjena antimikrobnih lijekova u stomatologiji
 20. Badel T. – Priprema žlice za situacioni otisak
 21. Puhar I.- Stomatološki pacijent sa šećernom bolesti
 22. Šegović S. [et al.] – Strojna obrada korijenskih kanala profile
 23. Mikšić M. – Suvremeni postupak postavljanja fiksne ortodonske naprave
 24. Žagar D. – Tehnike provodne anestezije mandibularnog živca

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *